Digital plattform för ökad återvinningsgrad av plastråvara

Projektet syftar till att utveckla en digital plattform för handel med överbliven och återvinningsbar plastråvara från post-industriella källor inom Europa, samt att beräkna miljöeffekterna av handel genom en sådan plattform. Energimyndigheten bedömer att projektet har potential att leda till en ökad återvinningsgrad av plastmaterial och därigenom bidra till en ökad resurseffektivitet.

Affärsmodeller Plast Återvinning

Projektledare
Sammy-Sebastian Tawakkoli
Organisation
Atomler AB
Projekttid
2020-08-24 till 2022-02-28
Status
Avslutat
Bild för artikel Digital plattform för ökad återvinningsgrad av plastråvara

Kontakt

Sammy-Sebastian Tawakkoli

Projektledare, Atomler

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här