Hållbar plastanvändning genom sänkta trösklar för marknadens aktörer

Projektet syftar till att minska trösklar och osäkerheter för företag som vill investera i återvinningssystemet och för företag som vill använda återvunnen plast i sin produktion. Projektet vill skapa förutsättningar för att kunna utveckla, implementera och sprida verktyg som hjälper till att minska och hantera risker och osäkerheter hos avfallsgenererare, plaståtervinnare och plastanvändare. Verktygen ska på ett överskådligt sätt sammanställa information om plastens egenskaper och applikationer för att möjliggöra underlag och regelverk för handel med plast samt att utveckla riskanalysverktyg för frågeställningar kring användning av återvunnen plast i nyproduktion. Energimyndigheten bedömer att projektet möter utlysningens syfte.

Plast Återvinning

Projektledare
Klas Cullbrand
Organisation
Stiftelsen Chalmers Industriteknik
Projekttid
2019-03-04 till 2019-12-31
Status
Avslutat
Bild för artikel Hållbar plastanvändning genom sänkta trösklar för marknadens aktörer

Kontakt

Bild för artikel Klas Cullbrand

Klas Cullbrand

Projektledare, Chalmers Industriteknik

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här