Material­återvinnings­certifikat för plast

Projektet analyserar förutsättningar för och konsekvenser av ett system med materialåtervinningscertifikat för plast. Med ett sådant system skulle staten kunna kräva att en viss del återvunnen plast används i nya produkter och extra inkomster skulle kunna genereras till de återvinnande företagen som säljer certifikat och återvunnen plast. Energimyndigheten bedömer att projektet har god potential att utveckla styrmedel för ökad resurseffektivitet och därmed bidra till utlysningens mål.

Plast Policy Återvinning

Projektledare
Hanna Ljungkvist
Organisation
IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Projekttid
2018-11-15 till 2019-12-31
Status
Avslutat
Bild för artikel Material­återvinnings­certifikat för plast

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här