Hållbar hantering av plastavfall från sjukhus

Projektets syfte är att öka materialåtervinningen av andelen plast från sjukhusens avfall genom att utveckla förbehandlingsmetoder som gör detta avfall, som ibland bedöms vara smittförande eller förorenat av läkemedel, säkert och återvinningsbart. Detta ska ske genom att ta fram en lämplig förbehandlingsmetod av plastavfallet utan att öka riskerna och personalens arbetsbelastning. Projektet ska bidra till att minska sjukhusens kostnader och samtidigt bidra till en bättre miljö och ökad återvinning.

Plast Återvinning

Projektledare
Nazdaneh Yarahmadi
Organisation
RISE Research Institutes of Sweden AB
Projekttid
2016-08-31 till 2018-08-31
Status
Avslutat
Bild för artikel Hållbar hantering av plastavfall från sjukhus

Slutrapport

Kontakt

Nazdaneh Yarahmadi

Projektledare, RISE

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här