7 september 2017

Åsa Stenmarck utreder plastens miljöeffekter

Regeringen har utsett Åsa Stenmarck, temaledare i RE:Source, till utredare med uppdraget att se över möjligheten att minska plastens negativa miljöeffekter.

I RE:Source arbetar Åsa Stenmarck för att möta utmaningen Resurseffektivt samhälle. Nu får hon ett särskilt uppdrag från regeringen att utreda effekterna av plast.

– Plast finns överallt i samhället och allt oftare i vår miljö och det medför många olika miljöeffekter. Det är bra att frågan har hamnat högt upp på agendan, säger Åsa Stenmarck, som är anställd på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Hennes uppdrag är att öka kunskapen om plastens konsekvenser vid avfallshantering och materialåtervinning, men även om de miljöeffekter som uppstår beroende på vilken råvara som används för att tillverka plast.

Åsa Stenmarck ska också undersöka de miljöproblem som ökande mängder plast och mikroplast i hav och sjöar orsakar.

Utredningen ska föreslå kostnadseffektiva åtgärder som syftar till att minska de negativa miljöeffekterna från plast och ska slutredovisas 1 oktober 2018.

Läs mer på regeringens webbsida.

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här