29 juni 2017

Separerad plast ger bäst återvinning

Ett projekt inom RE:Source listar förslag på hur vi kan öka materialåtervinningen av plast som samlas in på kommunernas återvinningscentraler. Flera tusen ton plast som samlas in varje år, men långt ifrån allt blir nya plastprodukter.

– Ibland är det kvaliteten som brister, ibland beror det på felsortering. Viljan att samla in plast är stor i landets kommuner, men i praktiken måste vi hitta vägar för att förbättra materialåtervinningen, miljönyttan och kostnadseffektivitet för det här avfallet, säger Anna Fråne på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Projektet, som nu har lämnat sin slutrapport, heter Kommunplast i en cirkulär ekonomi och har genomförts av IVL Svenska Miljöinstitutet, Kretslopp och Vatten Göteborg, Renova, Sysav och Swerec. De har gjort fältstudier på fyra återvinningscentraler i Göteborg och Malmö.

Samla hårdplast och mjukplast separat

Bland annat konstaterar projektet att materialåtervinningen gynnas av att olika typer av plast, i så hög utsträckning som möjligt, samlas in separat. Då maximeras värdet av plastfraktionerna och därmed även möjligheterna att sälja materialet vidare till återvinning. För återvinningscentralernas besökare kan dock uppdelningen vara problematisk eftersom det ofta är svårt att skilja olika sorters plast åt.

– Visst är det en balansgång mellan att maximera materialåtervinningen och samtidigt göra det enkelt för återvinningscentralernas besökare. En rimlig avvägning anser vi är att samla in hårdplastprodukter för sig och mjukplast i form av framförallt påsar och säckar för sig, säger Anna Fråne.

Värdet på mjukplasten bestäms främst av hur stor andel mjuk polyeten (LDPE) som mjukplasten innehåller. Påsar och säckar består oftast av LDPE.

Önskas: Design med materialåtervinning i åtanke

Ett problem är sammansatta plastprodukter. I nuläget sänker de det ekonomiska värdet på den hårdplast som samlas in eftersom de sammansatta plastprodukterna ofta är mycket svåra att materialåtervinna. Leksaker och resväskor är exempel på produkter som orsakar problem.

– Det blir tydligt i studien att många produkter behöver förändras i sin design för att kunna materialåtervinnas på ett kostnadseffektivt sätt, eller för att de ska kunna materialåtervinnas rent tekniskt, säger Anna Fråne.

Kommunerna bör följa upp

Ett av råden som rapporten ger är att kommuner som samlar in plast på sina återvinningscentraler bör ställa krav och följa upp vad som händer med den insamlade plasten.

– Kommunerna lägger mycket pengar på insamlingen i dagsläget och då är det viktigt att kontrollera hur plasten tas omhand och undersöka om det är något kommunen kan göra för att öka materialåtervinningen ytterligare.

Här kan ni ladda ner projektets slutrapport samt en sammanfattning på svenska respektive engelska.

Mer information: Anna Fråne, anna.frane@ivl.se

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här