Analys av plastavfall med laser-baserad teknik (LIBS) för effektivare återvinning

Projektet är ett förprojekt som syftar till att ta fram en laserbaserad prototyp för analys av plastavfall. I dag materialåtervinns endast cirka 30 % av det insamlade plastavfallet i Sverige. Den låga återvinningsgraden beror delvis på otillräckliga tekniker för att hantera dagens höga och komplicerade flöden av plastavfall. Den laserbaserade tekniken som ska vidareutvecklas i projektet kan ha kapacitet att identifiera material utan att begränsas av färgämnen, fyllnadsmedel, mjukgörare och dessutom kunna identifiera farliga ämnen såsom tungmetaller eller brom.

Plast Återvinning

Projektledare
Jonas Petersson
Organisation
Swerea KIMAB AB
Projekttid
2016-09-13 till 2017-04-12
Status
Avslutat
Bild för artikel Analys av plastavfall med laser-baserad teknik (LIBS) för effektivare återvinning

Slutrapport

Analys av plastavfall med LIBS

Analys av plastavfall med LIBS

Projektet är ett förprojekt som syftar till att ta fram en laserbaserad prototyp för analys av plastavfall. I dag materialåtervinns endast cirka 30 % av det insamlade plastavfallet i Sverige.

Ladda ner rapporten

Kontakt

Jonas Petersson

Projektledare, Swerea KIMAB

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här