Återvinning av komplicerade plastavfall till kemikalier och energi

Projektet kommer att studera förgasning av minst tre problematiska plastavfall vid olika driftbetingelser. Målsättningen är att utbytet av användbara syntesgas-produkter kolmonoxid och vätgas ska överstiga 75 % på energibasis. Projektet ska också kartlägga halogener och metaller förekomst i processen för att på så sätt föreslå lämpliga återvinningsstrategier även för dessa. Energimyndigheten bedömer att projektet har en stor potential att bidra till en ökad materialåtervinning av komplexa plastavfallsströmmar, vilka idag energiutvinns.

Plast Återvinning

Projektledare
Fredrik Weiland
Organisation
RISE Energy Technology Center AB
Projekttid
2018-06-15 till 2020-12-31
Status
Avslutat

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här