Hållbara plastprodukter i sluten värdebevarande återvinningsloop

Projektet syftar till att utreda matsäkerheten i en affärsmodell som bygger på återvinning av plasttallrikar i ett slutet kretslopp. Projektet avser också att utvidga kunskapen om miljöfördelarna med det slutna återvinningssystemet samt sprida denna kunskap till upphandlare och inköpare. Den lösning som projektet avser att utveckla har ett stort nyhetsvärde samt potential att bidra till en mer effektiv och hållbar materialanvändning.

Affärsmodeller Plast Återvinning

Projektledare
Eva Myrin
Organisation
Mälarplast
Projekttid
2020-06-02 till 2020-12-31
Status
Avslutat

Kontakt

Eva Myrin

Projektledare, Mälarplast