RECYTAL – Tillämpning av återvunna glasfiberförstärkta kompositisolatorer och kasserade glasfibrer i byggindustri

Projektet är ett förprojekt som syftar till att undersöka potentialen för återanvändning av glasfiberförstärkta kompositisolatorer. Tanken är att använda materialet i infrastruktur- och byggtillämpningar istället för att förbränna eller deponera det vilket sker idag. Projektet kommer även att undersöka hur glasfiberspill från tillverkning av isolatorer kan användas för lågkostnadskompositer i byggtillämpningar. Projektet kan komma att bidra till att en industriell återvinningskedja för glasfiberförstärkta kompositmaterial introduceras.

Bygg och infrastruktur

Projektledare
Joakim Pettersson
Organisation
Swerea SICOMP AB
Projekttid
2017-06-19 till 2017-12-15
Status
Avslutat