RECINA Återanvändning av Kompositdelar i Infrastruktur

Projektets mål är att kunna återanvända glasfiberarmerade polymerisolatorer, som annars hade hamnat på deponi, i konstruktion av gång- och cykelbroar, samt att skapa förutsättningar för att detta ska vara lönsamt. En prototyp tillverkas för att validera konceptet. Energimyndigheten bedömer att projektet har stor potential att bidra till en ökad användning av återvunna glasfiberkompositer.

Bygg och infrastruktur Komposit Återbruk

Projektledare
Alann André
Organisation
RISE SICOMP AB
Projekttid
2020-02-03 till 2021-12-31
Status
Avslutat
Bild för artikel RECINA   Återanvändning av Kompositdelar i Infrastruktur

Kontakt

Alann André

Projektledare, RISE

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här