8 februari 2021

Isolatorer kan bli till broar istället för avfall

Kan glasfiberarmerade isolatorer, som annars hade hamnat på deponi, återanvändas i konstruktionen av nya gång- och cykelbroar? Kan det gå att göra användningen lönsam? Det ska RE:Source-projektet RECINA ta reda på genom att bygga en prototyp.

Alann ANDRÉ - RECINA
Alann André, projektledare RECINA

Alann André, forskare på RISE, leder projektet RECINA som drog igång under första halvan av 2020. Här svarar han på några korta frågor om projektet som pågår fram till slutet av 2021.

Vad vill ni åstadkomma med ert projekt?

– RECINA-projektet fokuserar på att utveckla en brodäckkonstruktion där kasserade glasfiberarmerade isolatorer återanvänds som basproduktionsmaterial. Denna idé har potential att ta itu med både frågan om hållbarhet i hanteringen av glasfiberavfall, GFRP, och också att minska investeringskostnaderna för nya broar.

Vilka svårigheter finns?

– Den främsta svårigheten vi kan se nu är variationen i dimension och materialegenskaper i avfallsflödet och hur vi kan optimera dess användning i vårt brodäckkoncept. För att effektivisera och kanske till och med dra nytta av denna variation måste vi utveckla flexibla koncept.

Vad är vinsterna om ni lyckas?

– Vi ska till att börja med försöka skapa ett koncept av oanvända högpresterande GFRP-rör från ABB. Lyckas vi med det kommer vi att minimera den stora miljöpåverkan som uppstår vid deponi eller förbränning av rören. Vi kommer att öka materialets cirkularitet genom att hitta nya användningsområden och därmed minska användningen av ny råvara, vilket ligger i linje med ansvarsfull användning av material i en hållbar byggd miljö. Det kan bli startskottet för nya affärsmöjligheter för intresserade aktörer.

RECINA

Vilka ska inte missa att ta del av era resultat när ni är klara?

– Alla som äger material som blir uttjänt och som kan återanvändas i det koncept vi tar fram, exempelvis energiföretag i Sverige och utomlands. Beslutsfattare som kan öka acceptansen för återanvändning av FRP-komposit i nya produkter kommer också att ha nytta av rapporten. Små och medelstora företag och relevanta intressenter som är aktiva i design och tillverkning av däcksystem och liknande produkter är också en viktig målgrupp liksom det internationella forskarsamhället.

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här