Cirkulära byggprodukter av plast

Byggsektorn står för ca en femtedel av Sveriges plastanvändning och Sveriges inhemska utsläpp av växthusgaser. Genom projektet vill vi öka förståelsen för vilka plastprodukter som finns i en byggnad och hur dessa skulle kunna ställas om till cirkulära alternativ. Med cirkulära plastprodukter avses återbruk av byggprodukter av plast och byggprodukter med återvunnet eller biobaserat innehåll. Dessutom bör produkterna vara förberedda för framtida återbruk och/eller återvinning. En viktig del i projektet är att i samarbete med producerande projektparter testa cirkulära lösningar samt att ta fram förslag på hur dessa kan kravställas i byggprojekt. Genom att sprida den kunskap som uppkommer till resten av branschen vill vi driva på utvecklingen och omställningen av byggsektorn. Målet är att skynda på produktutvecklingen för att öka cirkulariteten för byggprodukter i plast och därmed minska deras klimatpåverkan. Genom medverkande parter är projektet förankrat i hela byggbranschens värdekedja.

Bygg och infrastruktur Plast

Projektledare
Marie-Louise Lagerstedt
Organisation
Stiftelsen Chalmers Industriteknik
Projekttid
2022-08-15 till 2024-08-30
Status
Pågående
Bild för artikel Cirkulära byggprodukter av plast

Kontakt

Marie-Louise Lagerstedt Eidrup

projektledare, Chalmers Industriteknik

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här