Kemisk och toxikologisk karakterisering av återvunnen plast

Plast innehåller en lång rad med tillsatser och några hundra av dessa är misstänkt eller konstaterat farliga för människa eller miljö. Det finns därför en betydande risk för att farliga kemikalier också kan förekomma i återvunnen plast. I detta vill vi kartlägga kemikaliebelastningen i de plastströmmar som Svensk Plaståtervinning återvinner. Projektet kommer att öka kunskapen om vilka farliga ämnen som finns i återvunnen plast, var dessa ämnen kommer ifrån och risker för människor och miljön av kemikalier i återvunnen plast. Vi kommer att ta fram och sprida kunskap om moderna mätmetoder för farliga ämnen i återvunnen plast och utveckla webbaserade lösningar med information om farliga ämnen i återvunnen plast för att bidra till att förbättra företag och myndigheters möjligheter att minska eller eliminera flödet av farliga kemikalier i återvunnen plast.

Plast Återvinning

Projektledare
Magnus Engwall
Organisation
Örebro universitet
Projekttid
2022-10-03 till 2024-12-31
Status
Pågående
Bild för artikel Kemisk och toxikologisk karakterisering av återvunnen plast

Kontakt

Magnus Engwall

projektledare, Örebro universitet

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här