21 september 2021

Hur cirkulärt är Sverige?

Ett nytt projekt i RE:Source ska analysera hur cirkulärt Sverige är. Resultatet ska generera rekommendationer för en mer cirkulär ekonomi och inspirera företag, regering, akademi och civilsamhälle att styra landets omställning. Projektet utförs av RISE i nära samarbete med Circle Economy, som tidigare gjort analyser av andra länders cirkularitet.

Klas Cullbrand, RE:Source.
Klas Cullbrand, RE:Source.

– Vi arbetar för att förbättra resurseffektiviteten i samhället, men för att kunna mäta förändringen över tid så behövs basfakta. Därför har RE:Source valt att finansiera denna viktiga rapport, som många andra aktörer kommer att ha stor nytta av, till exempel politiker, forskare och Delegationen för cirkulär ekonomi, säger Klas Cullbrand, innovationsledare för RE:Source.

Nå utsläppsmålen

Sverige, liksom många länder runt om i världen, har insett att cirkulär ekonomi är ett sätt att nå utsläppsmålen, förbättra levnadsvillkoren och göra ekonomin mer konkurrenskraftig. Men hur omställningen ska ske är fortfarande en stor utmaning. Genom Circle Economys metod för att analysera materialflöden i nationella ekonomier kommer RISE och Circle Economy att belysa Sveriges hantering av resurser. Vilken typ av material flödar redan i ekonomin? Var kommer de största avfallsströmmarna ifrån? Går vissa strömmar redan tillbaka till systemet?

Vojtech Vosecky, Circle Economy.
Vojtech Vosecky, Circle Economy.

– Tack vare denna analys kommer vi att förstå hur cirkulärt Sverige är, var Sverige utmärker sig och var Sverige behöver förbättras. Baserat på det kan vi identifiera vilka cirkulära åtgärder som sannolikt kommer att ha den största positiva effekten. Detta kommer att hjälpa oss att driva en övergång till cirkulär ekonomi i Norden och världen, säger Vojtech Vosecky, Circle Economy.

Vad ska Sverige prioritera?

– Det blir intressant att identifiera vilka åtgärder som bör prioriteras för att Sverige ska bli mer cirkulärt och i vilken utsträckning dessa åtgärder tas upp i olika nationella strategiska dokument som den nationella handlingsplanen för en cirkulär ekonomi, säger Carl Jensen, projektledare på RISE.

Carl Jensen, RISE
Carl Jensen, RISE.

Resultaten av analysen och viktiga rekommendationer kommer att lanseras i form av en Circularity Gap Report för Sverige under första kvartalet 2022.

Genom att göra en Circularity Gap-analys ansluter Sverige till gruppen av länder och regioner som analyserat sin cirkularitet: Österrike (9,7% cirkulärt), Nederländerna (24,5% cirkulärt), Norge (2,4% cirkulärt) och Quebec (3,5 % cirkulärt). Läs mer om Circle Economys rapportering här.

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här