Demonstration av återbrukat material i byggsektorn

Projektet syftar till att genom om- och tillbyggnation av Onsala rymdobservatorium visa hur återbruk av byggnadsmaterial fungerar i praktiken samt hur befintliga plattformar och nätverk kan användas för att stödja ett ökat återbruk av byggnadsmaterial vid ny- och ombyggnation. Energimyndigheten bedömer att projektet har potential att bidra till utlysningens mål om ett mer hållbart materialnyttjande i samhälle och näringsliv, då dess syfte är att underlätta för cirkulära materialflöden inom framtida byggprojekt.

Bygg och infrastruktur Återbruk

Projektledare
Magnus Österbring
Organisation
NCC Sverige AB
Projekttid
2020-02-01 till 2022-06-30
Status
Avslutat

Kontakt

Magnus Österbring

Projektledare, NCC