Demonstration av återbrukat material i byggsektorn

Projektet syftar till att genom om- och tillbyggnation av Onsala rymdobservatorium visa hur återbruk av byggnadsmaterial fungerar i praktiken samt hur befintliga plattformar och nätverk kan användas för att stödja ett ökat återbruk av byggnadsmaterial vid ny- och ombyggnation. Energimyndigheten bedömer att projektet har potential att bidra till utlysningens mål om ett mer hållbart materialnyttjande i samhälle och näringsliv, då dess syfte är att underlätta för cirkulära materialflöden inom framtida byggprojekt.

Bygg och infrastruktur Återbruk

Projektledare
Magnus Österbring
Organisation
NCC Sverige AB
Projekttid
2020-02-01 till 2022-06-30
Status
Avslutat
Bild för artikel Demonstration av återbrukat material i byggsektorn

Slutrapport

Stor mängd återbrukat material vid ombyggnad

Stor mängd återbrukat material vid ombyggnad

Detta projekt har visat att det är fullt möjligt att använda en stor del återbrukat material utan att behöva göra inskränkningar i byggnadens funktion eller verksamhetens önskemål.

Ladda ner rapporten

Mer om projektet

Video om projektet

Läs mer om projektet

NCC:s hemsida

Kontakt

Magnus Österbring

Projektledare, NCC

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här