Effektiva och värdeskapande återbruksprocesser för ökad cirkulär produktanvändning

Projektets övergripande syfte är att bidra till att fler produkter återbrukas och används igen genom konkreta rekommendationer och verktyg. I projektet är två områden i fokus för att stötta företag att öka andelen återbrukade produkter: försäljningsattribut för återbrukade produkter (garantitid, produktens skick, unikhet, etc) och återbruksprocesser. Projektet har potential att bidra till utlysningens mål eftersom det undersöker och vidareutvecklar hur man gör återbruk intressantare än att köpa nytt.

Affärsmodeller Återbruk

Projektledare
Linnea Lindkvist
Organisation
Stiftelsen Chalmers Industriteknik
Projekttid
2021-09-01 till 2023-08-31
Status
Avslutat
Bild för artikel Effektiva och värdeskapande återbruksprocesser för ökad cirkulär produktanvändning

Mer om projektet

Presentation på RE:Source Impact 6 december 2023

Presentation från RE:Sourcedagen

Kontakt

Linnea Lindkvist

Projektledare, Chalmers Industriteknik

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här