Nya möjligheter att minska mängden deponerat gipsavfall från bygg- och ombyggnadsprojekt

Syftet med projektet är att ta fram innovativa lösningar som har potential att öka återvinning av gipsskivor. Studien omfattar hela bygg- och rivningskedjan och tar sin utgångpunkt i kvalitetsrutiner, insamlingslogistik samt hantering av överblivna, rena gipsskivor. Inom projektet kommer orsaker till att gipsskivor inte återvinns i större utsträckning identifieras och olika åtgärdsförslagens potential kommer undersökas genom intervjuer och fallstudier.Större andelen av bygg- och rivningsavfallet av denna fraktion hamnar idag på deponi. Målet med projektet är att mängden deponerat gipsavfall skall minska.

Bygg och infrastruktur Återvinning

Projektledare
Pernilla Johansson
Organisation
RISE Research Institutes of Sweden AB
Projekttid
2017-06-15 till 2017-12-31
Status
Avslutat
Bild för artikel Nya möjligheter att minska mängden deponerat gipsavfall från bygg- och ombyggnadsprojekt

Kontakt

Pernilla Johansson

Projektledare, RISE

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här