Minskat avfall vid nybyggnation -Hur ser förutsättningar för ett upphandlingsverktyg ut?

Projektet är ett förprojekt som syftar till att ta fram grunderna till ett verktyg som kan användas vid offentlig upphandling för att få ner mängden avfall vid nybyggnation. Under förprojektet undersöks vilka parametrar och infallsvinklar som är viktiga för ett dynamiskt, ändamålsenligt och uppföljningsbart verktyg. Målet är att ett sådant verktyg ska kunna anpassas efter vad som i en viss upphandling är viktigt att fokusera på, t ex klimat eller gifter i avfallet. Projektets potential på sikt är god, eftersom det finns förutsättningar att bidra till att minska byggavfall, då offentlig upphandling utgör en betydande volym av den totala byggmarknaden.

Bygg och infrastruktur Upphandling

Projektledare
Helena Thelander
Organisation
Hållbar Utveckling Skåne
Projekttid
2017-06-15 till 2018-02-28
Status
Avslutat
Bild för artikel Minskat avfall vid nybyggnation  -Hur ser förutsättningar för ett upphandlingsverktyg ut?

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här