Gipsets väg tillbaka – insamlingssystem för ökad återvinning

Syftet med projektet är att pröva, analysera och utvärdera några av de innovativa lösningarna som föreslagits i genomförd förstudie inom RE:Source för att öka återvinningen av gipsskivor. Dessa omfattar samordnade insamlingssystem, nya tekniker för effektivare sortering och transport samt framtagande och kommunikation av riktlinjer om hur sortering ska göras för att få en tillräckligt ren fraktion. Energimyndigheten bedömer att projektet adresserar de praktiska hinder som finns; sortering på byggarbetsplatsen i ren fraktion och transport till fabrik samt mellanlagring, för att återvinna en resurs som tekniskt sett kan återvinnas i tillverkande fabrik men detta ändå inte för närvarande kommer till stånd. Projektet beskriver ett systematiskt angreppssätt som kan ligga till grund även för andra materialslag.

Bygg och infrastruktur Återvinning

Projektledare
Pernilla Johansson
Organisation
RISE Research Institutes of Sweden AB
Projekttid
2018-06-30 till 2020-12-31
Status
Avslutat

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här