14 september 2020

Rymdobservatoriet bygger ut med siktet inställt på återbruk

Onsala Rymdobservatorium ska bygga ut lokalerna och vill använda så mycket återbrukat material som möjligt. Bygget ingår i ett nytt demonstrationsprojekt där målet är att bidra till att fler beställare vågar ställa krav på cirkulära material.

Onsala besökscentrum
Det nya besökshuset vid Onsala rymdobservatorium kommer att placeras mitt bland teleskopen. Byggnadens slutliga utformning är ännu inte fastställd.

Magnus Österbring, Forsknings- och Innovationssamordnare på NCC, leder projektet ”Demonstration av återbrukat material i byggsektorn” som startade i våras. Här svarar han på några frågor om projektet som pågår till april 2021.

CV porträtt, Kromet 191003
Magnus Österbring

Vad vill ni åstadkomma med projektet?

– Genom om- och tillbyggnation av Onsala rymdobservatorium vill vi visa hur återbruk av byggnadsmaterial fungerar i praktiken samt hur befintliga plattformar och nätverk kan användas för att stödja ett ökat återbruk av byggnadsmaterial vid ny- och ombyggnation. Förhoppningen är att demonstrationsprojektet leder till att fler beställare vågar ställa krav kopplat till återbrukat byggnadsmaterial.

Vilka svårigheter finns?

– Det finns vissa komplikationer kopplat till nybyggnadsregler och användning av återbrukat byggnadsmaterial. Det gäller framförallt frågor som rör CE-märkning och påväxt på organiskt material.

Vad är vinsterna om ni lyckas?

– Förhoppningen är att vi kan visa att det är möjligt att bygga med återbrukat byggnadsmaterial i större skala och på så sätt öka efterfrågan på återbrukat byggnadsmaterial. Att begränsa uttaget av jungfruligt material är en förutsättning för att uppnå våra klimatmål.

Vilka ska inte missa att ta del av era resultat när ni är klara?

– Framåtblickande byggherrar.

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här