Bygg med bättre begagnat – Ett kvalitetsprojekt!

Idag saknas regelverk, kunskapsstöd, kvalitetskriterier, provningsmetodik och informationshanteringsfunktionalitet för att arbeta med kvalitet hos återbrukade produkter och få detta att fungera väl genom byggprocessen. Vi ser behovet av att möta dessa brister med ett sammanhållet, normerande kvalitetssystem som skapar förtroende för återbrukade produkter, bidrar till att förändra arbetssätt och öppnar för nya affärsmöjligheter. Detta görs genom att följa och stötta kvalitetsrelaterade utmaningar i ett antal fallstudier, dokumentera behov, erfarenheter och lösningar och använda detta i ett ramverk som kan generaliseras och skalas upp. Kvalitetssystemet innehåller framtagande av kvalitetskriterier och provningsmetodik, struktur för kvalitetsmärkning, utveckling av befintliga digitala verktyg för hantering av kvalitetsinformation, sammanställning av rutiner för samverkan kring kvalitetsfrågor, gemensamma målbilder för kvalitetssäkring i återbruksprocessen samt ett utbildningskoncept.

Bygg och infrastruktur Återbruk

Projektledare
Johan Bergström
Organisation
RISE Research Institutes of Sweden AB
Projekttid
2022-09-01 till 2024-12-30
Status
Pågående
Bild för artikel Bygg med bättre begagnat – Ett kvalitetsprojekt!

Kontakt

Johan Bergström

projektledare, RISE

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här