11 juni 2021

I Huddinge ska upphandlingarna vara cirkulära

Under 2021 ska 5 % av upphandlingarna i Huddinge innehålla moment av cirkulär ekonomi och till 2030 gäller detta 50 % av upphandlingarna. I kommunens vision ingår att utveckla den cirkulära ekonomin och den politiska programförklaringen går igen i Mål och Budget 2021. Kommunstyrelsen har, efter förslag från förvaltningen, satt ett mål att cirkulär ekonomi ska beaktas i upphandlingar.

Lena Mårdh
Lena Mårdh, Huddinge kommun.

– Det här är en ny tankegång som flera har sett som positivt, berättar Lena Mårdh som är hållbarhetsstrateg för Huddinge kommun och Upphandling Södertörn. Det blir lite mer utmanande när vi kommer till hur det ska göras, men vi lär oss efterhand.

Lena föreslog för upphandlingschefen att Huddinge skulle söka sig till RE:Source projekt Cirkulär Upphandling i Praktiken för att utveckla arbetet genom att jobba med exemplet arbetskläder, och samtidigt lära så mycket som möjligt av andras arbete.

Numera används den målkarta som RE:Source översatte från Flandern 2020, som ett diskussionsunderlag vid uppstartsmötena inför upphandlingar i Huddinge. Lena uppmanar upphandlare och beställare att tänka utanför ramarna. Kanske behövs en förändring i den egna verksamheten? Kanske behövs ett helt annat avtal för t. ex underhåll och reparationer för att kommunens affärer ska bli bra som helhet?

visual D&S Aankopers SWE

En erfarenhet hittills är att när upphandlare och beställare har sållat fram delar ur målkartan som är relevant för upphandlingen, så behövs mer kontakter med marknaden än annars eftersom de cirkulära aspekterna väcker både frågor och följdfrågor. Annars är det inte egentligen så stor skillnad jämfört med att arbeta med annat hållbarhetsarbete i upphandling, tycker Lena.

— Det tar lite mer tid så här i början när vi alla lär oss men det behövs ingen egen särskild process. Om några år kommer de cirkulära perspektiven vara mer självklara, hoppas Lena. Vi har som kommun i uppdrag att göra det bästa för våra kommuninvånare och på så sätt bidra till samhällsutvecklingen. Vi gör vår del, och tar vår del av ansvaret för en cirkulär ekonomi.

Christian Ottosson (C) är kommunalråd med ansvar för miljö och klimat. Han kommer se till att politiken frågar efter återkoppling hur det går med den cirkulära ekonomin.

– Jag hoppas vi i kommunen får en större helhetsbild av miljöpåverkan, att vi lägger pusslet och blir vassare på att analysera långsiktiga konsekvenser av beslut.

Det måste vara tillåtet att lära längs med vägen när det gäller upphandling.

– I slutet av året hoppas jag att vi både har lyckats få en mindre miljöpåverkan i upphandlingen och också lärt oss saker så att vi kan bli bättre långsiktigt, avslutar Christian.

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här