Favoritgarderoben – Mäta och öka nyttjandegraden på kläder

Projektet syftar till att öka användandegraden av kläder som idag ofta används få gånger. Projektet bedöms ha nyhetsvärde eftersom det vill kartlägga hur kunderna använder sina kläder och i dialog med kundgrupperna föröka förstå varför vissa plagg används och andra inte. Energimyndigheten bedömer att projektet har potential att skapa förutsättningar att hitta nya plattformar och affärsmodeller som kan öka nyttjandegraden av kläder och på längre sikt leda till att färre plagg konsumeras.

Affärsmodeller Textil

Projektledare
Ann-Charlotte Mellquist
Organisation
RISE Research Institutes of Sweden AB
Projekttid
2021-09-01 till 2023-08-31
Status
Pågående

Mer om projektet

Presentation från RE:Sourcedagen

Artikel i TEKO

Favorite Wardrobe vill kartlägga den svenska garderoben

Kontakt

Ann-Charlotte Mellquist

projektledare, RISE