9 maj 2022

Ny metod för färgning och avfärgning av textiltryck

Många av oss har ägt plagg i nästintill perfekt skick som har daterade eller slitna tryck. Snart hör det problemet hemma i det förflutna när trycktekniken utvecklas skarpt. Nya projektet som drivs av Vividye möjliggör att trycken på våra plagg snart kan tryckas och avfärgas så länge som plaggets livslängd tillåter. Johanna Nissén Karlsson, medgrundare av Vividye, berättar om tekniken och utmaningarna.

Vad kommer ni göra under projektet?

Vi kommer att fokusera mycket på teknikutveckling under projektets gång, exempelvis hur trycket funkar i tvätt och i vilka temperaturer, kvalitet och borttagning av tryck.

Vad är fokus just nu?

Vi har kommit en bra bit på vägen och har hittills arbetat mycket med kvalitetssäkring av tryck. Alla vår partners har olika behov av egenskaper i trycken så vi har identifierat de gemensamma parametrarna. Vi har även satsat på att identifiera vilka begränsningar vi har och vad vi bör fokusera på. Vi har fått mycket feedback på tekniken genom våra partnerbolag som är ett stort stöd, det är trots allt de som skulle köpa produkter av oss så det är bra att de är inkluderade redan tidigt i processen. Det är ingen idé att utveckla något som ingen vill köpa.

Vilken kundgrupp riktar ni er mot?

Tanken är att satsa på sportkläder, eventtextilier och arbetskläder eftersom vi ser så stora behov i de verksamheterna. En stor anledning till att vi har fokuserat på tekniken är också att det påverkar affärsmodellen och kundgruppen oerhört.  Om vi till exempel bara klarar tvättar upp till 40 grader till en början så kan vi enbart rikta oss mot en viss kund för att sedan gå vidare med andra kundgrupper. Tekniken är fortfarande i ett väldigt tidigt skede så vi stöter på utmaningar som man inte trodde skulle uppstå, vi har ett starkt behov av att vara flexibla och att ha flera olika typer scenarion med oss.

Vilka aktörer kan komma att gynnas framöver?

Alla aktörer som säljer textil med tryck, det vill säga i princip hela textilindustrin. Det är en utmaning eftersom det är så många olika typer av kunder men samtidigt en otrolig tillgång för att vi kan skapa så stor nytta. 2025 kommer det nya direktiv, alla länder bör ha en plan för textilavfall men det ökade ansvaret gör också att det blir en ekonomisk fråga. Vår teknik ska inte bara ge en miljömässig vinning utan även ekonomisk vinning.

© Annie Hyrefeldt
Johanna Nissén Karlsson (CEO), Gustav Larsson-Utas (COO) och Emma Ingo (Technology & Product Development)

Vilken effekt kan den här nya tekniken innebära?

Det möjliggör för mer återanvändning och återvinning, produkter som kan få längre liv samt möjligheten att tänka cirkulärt redan när vi skapar produkter. 80% av miljöpåverkan för textilier uppstår i produktionsfasen, om vi kan använda resurserna på ett mer effektivt sätt kan vi göra så stor skillnad. Vi vill gärna bidra till att textil inte ska ses som avfall utan som en tillgång, det finns mycket man kan göra av materialen.
 

Har ni jämfört fördelar gentemot textilier med konventionella tryck?

Det är svårt att räkna på det i dagsläget men det vi kan säga är att det finns stora fördelar. I dagsläget ser vi dyrare råvarupriser och det går inte att odla mer bomull än vi gör idag. Att energi är mer kostsam, att företag ställer högre sociala krav samt att det är oroligt i världen har gjort att logistiken inte har fungerat, vi behöver helt enkelt tänka om. Även slutkunden har blivit mer medveten och textilindustrin följer efter, det är absolut gynnsammare för företagen att behålla textilier och ändra trycken.

Vad tar ni med er från projektet hittills?

Vikten av att ha med rätt partners, alla våra partners är otroligt värdefulla i processen och vi lär oss enormt mycket av dem. Det har också varit viktigt för oss att få finansiering av just RE:Source eftersom vi får stor trovärdighet.

 Projektet finansieras av RE:Source och drivs av Vividye i samarbete med Wargön Innovation, Hejco, Olsson & Company, RISE, Tifosi, och Eklanda Screen.

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här