7 september 2020

Projekt för mer cirkulär och hållbar textil

Det går åt enorma resurser för att tillverka ett plagg och bara en liten del av alla textilier återvinns. Därför finns inom RE:Source flera projekt som ska leda till att kläder används längre, återvinns mer och att det skapas cirkulära affärsmodeller.

I Sverige kasseras ungefär 14 kilo textilier per person och år, varav ungefär hälften hamnar i soporna. Det är bara en procent av alla kasserade textilier som återvinns till textil.

-Det måste till en förändring och RE:Sources projekt ska leda till att teori omsätts i praktiken, säger Elin Larsson, programchef för RE:Source.

Nya krav på återvinning

EU:s avfallsdirektiv kräver separat insamling av textilavfall senast 2025, men det finns idag inte kapacitet att ta hand om de stora mängder textil som förväntas bli insamlade. För att möta de kommande kraven startades projektet WargoTex Development där en demoanläggning för textil sortering har byggt upp i Vargön i Vänersborgs kommun. Där sorteras ungefär fem ton textil varje månad.

-Så mycket som möjligt av det går till återanvändning, alltså second hand, i första hand här i Sverige. Det som inte kan säljas i Sverige skickas på export, säger Susanne Eriksson, projektledare på Wargön Innovation.

Kemisk återvinning

Textilen som landar hos WargoTex för sortering kommer från fyra av Röda Korsets butiker i Göteborgsområdet. Bomull är det material man har kommit längst med och en del av bomullen har skickats vidare till kemisk återvinning, där det tagits omhand av företaget Renewcell i ett annat RE:Source-projekt. Vid sin fabrik i Kristinehamn har Renewcell utvecklat en världsunik process där textilavfall omvandlas till ny råvara för modeindustrin. Ett exempel är en uppmärksammad klänning som Renewcell producerat tillsammans med H&M.

-Det är väldigt viktigt för oss att kunna få utsorterat material som fungerar väl i vår process för att vi ska kunna sluta cirkeln. Vi är beroende av teknikutveckling som sker när det gäller hantering av gammal textil, säger Harald Cavalli-Björkman, marknadschef på Renewcell.

Prenumeration på kläder

Inom RE:Source görs också insatser för att plagg ska användas längre och av fler innan de slutligen blir textilavfall. Houdini Sportswear har utvecklat en affärsmodell för klädprenumerationer, där målet var att den skulle vara lönsam för företaget, attraktiv för kunden samt kunna visa på en 40-procentig besparing i klimatutsläpp.

-Användarna var generellt väldigt nöjda. 80 procent uppgav att de var nöjda eller väldigt nöjda, säger Gustav Hedström, ansvarig för cirkulära affärsmodeller på Houdini.

Minskad klimatpåverkan

Resultaten visade på att jämfört med att köpa ett Houdini-plagg så minskade klimatpåverkan med 35 procent. Och jämfört med att köpa ett snittplagg på marknaden, som i genomsnitt används mycket mindre, minskade klimatpåverkan med hela 85 procent. Här kan du läsa SLUTRAPPORTEN från projektet.

-Det är otroligt viktigt att visa på att det finns ett restvärde i begagnade kläder, säger Gustav Hedström.

Han får medhåll av Maria Ström, som är innovationsledare på Wargön Innovation. Hon konstaterar att arbetet mot en hållbar textilkonsumtion går framåt, men att det återstår stora utmaningar.

-Det krävs mer innovation och nyutveckling. Och det behövs standardisering för den här typen av råvara för det är ett väldigt komplext system.

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här