29 maj 2020

Nu har WargoTex sorterat 80 ton textilier

På morgonen den 26 maj skickades vagnar med sorterade kläder textilier från anläggningen i Vargön till fyra av Röda Korsets second hand-butiker och därmed nåddes milstolpen 80 ton sorterade textilier.

— Sorteringsarbetet tar inte slut för att vi nått 80 ton, det är däremot en milstolpe för oss som visar att det vi gör ger mervärde för våra samarbetspartners. Vårt viktiga arbete med att sortera textilier och utveckla nya sorteringstekniker fortsätter, säger Markus Danell, verksamhetsledare på Wargön Innovation.

Det är inom ramen för projektet WargoTex Development som de 80 ton textilierna har sorterats till Röda Korsets butiker i Vänersborg, Trollhättan, Göteborg och Kungsbacka. Projektets huvudsakliga mål är att genom olika angreppssätt utveckla möjligheterna att bättre ta tillvara på de textila resurser som finns genom att bygga kunskap och teknik för storskalig sortering.

I Sverige samlas det idag in cirka 38.000 ton textilier per år. Av dessa är det 6-7000 ton som sorteras på flera olika mindre anläggningar och ett fåtal större runt om i Sverige. Med utgångspunkt i att textiltillverkning är en stor belastning för miljön har Naturvårdsverket satt tydliga mål för år 2025, att mängden textilavfall ska minska till mindre än hälften (från 8 till 3 kg per person) och att större delen (90 %) ska återvinnas eller återanvändas. Det betyder att Sveriges insamlade volym ska ökas till cirka 85.000 ton per år.

— Denna volym vill vi kunna sortera och ta hand om i Sverige. Därför är det viktigt att arbeta med teknikutveckling för storskalig textilsortering och stödja utvecklingen av nya affärsidéer för produkter som använder återvunnen/återbrukad textil, säger Markus Danell.

RE:Source-projektet fortsätter under hela 2020.

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här