WargoTex Development – etablering av test- och demoanläggning för textila resurser

Projektets syfte är att etablera en test- och demoanläggning för branschöverskridande textil med resursoptimering. Anläggningen ska användas till att stötta och driva viktiga utvecklingsfrågor inom bland annat sorterings- och återvinnings-/återbruksteknologier, arbetsmiljö och processer, samt för att kunna öppna upp nya, eller optimerade, värdekedjor där de textila materialen och produkterna hamnar i cirkulära hållbara ekonomiska system. Projektet omfattar textila resurser från både konsumenter och verksamheter. Projektet organiserar ett antal kompletterande demoprojekt som adresserar viktiga utmaningar för att uppnå ett framtida hållbart ekonomiskt system för textila resurser. Energimyndigheten bedömer att projektet adresserar utlysningens syfte och inriktning mot hållbar materialförsörjning. Projektet är välmotiverat och bedöms ha hög potential att bidra till textil resursoptimering genom att det utgår från ett helhetstänk och föreslår en konkret lösning på problemet.

Textil Återvinning

Projektledare
Maria Ström
Organisation
Innovatum AB
Projekttid
2018-06-15 till 2021-06-15
Status
Avslutat

Slutrapport

Mer om projektet

Kontakt

Maria Ström

Projektledare, Innovatum

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här