22 juni 2020

WargoTex nominerat till hållbarhetspris

Wargön Innovation har nominerats till hållbarhetspriset Encouragement for Action i kategorin fashion tech.

– Jätteroligt och otroligt hedrande för oss att bli nominerade, säger Markus Danell, verksamhetsledare för Wargön Innovation.

Årets upplaga av Encouragement for Action ger 16 företag inom modeindustrin möjlighet att sprida sitt budskap och sin hållbarhetsfilosofi i en större kontext. Encouragement for Action startades 2018 av Stockholm Fashion District och har till syfte att lyfta utvecklingen inom hållbarhet, digitalisering och fashion tech. Vinnarna presenteras under en ceremoni i anslutning till Fashion Week Trade den 10 augusti i Stockholm.

– Det bekräftar att vårt arbete med att erbjuda en plattform för nya tekniker och stötta entreprenörer och bolag med hållbara materialinnovationer ligger rätt i tiden, säger Markus Danell, verksamhetsledare för Wargön Innovation.

Nominerat i kategorin fashion tech

Wargön Innovation nominerades inom kategorin fashion tech med motiveringen:

”För sitt arbete med att skapa ett nationellt textilcentrum för textilåtervinning i Sverige. Genom storskaliga system både för insamling och industriell sortering möjliggör WargoTex Development till att bättre ta tillvara och öka insamlingsgraden av uttjänta textiler.”

– Vi är en öppen utvecklingsarena som tillsammans med våra partners hittar nya perspektiv och lösningar för hela det textila flödet. I projektet WargoTex Development samverkar vi med många aktörer som vill utveckla nya marknader. Det kan handla om allt från att utveckla och effektivisera sortering för återbruk och redesign, till att framställa ny textilmassa eller utveckla teknologi för automatisk sortering, säger Susanne Eriksson, projektledare för WargoTex Development.

Test- och demoanläggning för branschöverskridande samarbeten

WargoTex Development etablerar den första test- och demoanläggningen för branschöverskridande resursoptimering för textil i Sverige. Den långsiktiga målsättningen är att fungera som en bas för innovativa företag och entreprenörer att finna och kommersialisera inneboende värden i den textila resurstillgången. Wargön Innovation välkomnar kontinuerligt nya idéer och innovationer som kan och bör accelereras för att gynna en hållbar och cirkulär textil värdekedja. Projektet omfattar 25 parter från ideell second hand, klädkedjor, industri, akademi och institut och finansieras av RE:Source.

– Att utveckla ett smidigt och storskaligt system för sortering och resursoptimering av textil kommer vara en av de avgörande pusselbitarna för att lyckas skapa cirkulära flöden för textil. Vi är därför väldigt stolta och glada över att få bidra till det fantastiska arbete WargoTex gör. Det kommer förhoppningsvis leda till att vi får ett nytt ekosystem för textil, där resurserna tas hand om på bästa sätt och inget går till spillo, säger Elin Larsson, programchef RE:Source.

Fakta: WargoTexDevelopment
Projektägare: Wargön Innovation
Projekttid: Juni 2018 till december 2020
Projektdeltagare: Wargön Innovation, Högskolan Väst, Science Park Borås/Re:textile, Berendsen Textil Service, CircleEconomy, Björkåfrihet fd. Emmaus Björkå, Myrorna, Röda Korset, nationellt och lokalt, Texaid, Lindex, Varner, KappAhl, Forbo Flooring AB, Ragn-Sells AB, OP Teknik AB, Re:newcell, Sellhelp AB, TEKO, Vänersborgs kommun, Uddevalla Energi AB, Trollhättan Energi AB, Sörab, RISE IVF, The Loop Factory

Finansiär: RE:Source och projektparter

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här