Innovativ upphandlingsprocess för ökad textil­återvinning

Projektets utmaning är att formulera krav i upphandlingen av sjukhustextiler som gör att material med rätt kvalitet och design går att återvinna. Region Uppsalas textilier ska användas som pilot och gå från teori till praktik. Energimyndigheten bedömer att projektet har potential att bidra till utlysningens mål om en cirkulär och hållbar produktanvändning, eftersom projektet har potential att förbättra den offentliga upphandlingen av textilier, så att de kan återvinnas.

Textil Upphandling Återvinning

Projektledare
Ann Pagels Fick Segerborg
Organisation
Ecoloop AB
Projekttid
2021-09-01 till 2022-09-01
Status
Avslutat
Bild för artikel Innovativ upphandlingsprocess för ökad textil­återvinning

Mer om projektet

Nyhetsartikel om projektet

Upphandling som verktyg för ökad textil­återvinning

Presentation RE:Sourcedagen 7 december 2022

Kontakt

Ann Pagels Fick Segerborg

Ecoloop

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här