4 mars 2022

Nytt verktyg för cirkulär design

Conditional design är projektet som förenar cirkulär design och cirkulära affärsmodeller. Man har skapat allt från kreativa inspirationsplagg till funktionella arbetskläder för att förstå vad som krävs för att skapa mer cirkulära produkter. Utifrån lärdomarna lanseras nu ett nytt designverktyg för mer hållbara plagg.

Vad har ni jobbat med i projektet?

– I korta drag har vi undersökt hur vi kan underlätta designen och beslutsfattandet för att skapa cirkulära plagg. Vi har använt oss av fyra case i samarbete med våra partnerföretag, där två är inriktade mot mode och två mot arbetskläder. Utifrån lärdomarna har vi sedan skapat ett verktyg eller guide för nyckelaktörer, säger Adrian Zethraeus, projektledare på Science park i Borås, som lett arbetet med Conditional design.

Vad har varit huvudfokus?

– Målet har varit att produkterna ska kunna leva länge och att det ska finnas förutsättningar för att återvinna plaggen. Vi har också undersökt de kritiska faktorerna för att skala upp och utvärderat både cirkularitet och miljönytta.

Hur gör man designprocessen mer cirkulär?

– Det finns många aspekter på cirkulär design. Det kräver exempelvis mer samarbete både mellan designers och andra funktioner inom företaget och med externa aktörer i det cirkulära systemet. Sedan är det viktigt att inkludera cirkularitet tidigare, vi kan göra väldigt mycket i designen men det krävs även rätt affärsmodeller som ger förutsättningar för designers. Att gå från linjärt till cirkulärt handlar om mer än att minska sin påverkan på miljön, det handlar om att ändra sin affärsmodell inifrån och ut.

Vad var tanken med att ha med både kreativa inspirationsplagg och arbetskläder i projektet?

– Designprocessen i sig förändras när man jobbar cirkulärt, man utgår från satta materialval, mängder och den faktiska funktionen på plagget och man bör fråga sig vad syftet och ändamålet är med produkten man skapar. Trots det behöver man inte göra avkall på estetiken bara för att man jobbar med cirkularitet. Vi vill inspirera kreatörer och visa att plagg inte behöver ha ett visst uttryck bara för att de är cirkulära.

Hur fungerar designverktyget?

– “Circular Business Toolkit” ska göra det enkelt att ta hållbara beslut och på så sätt underlätta övergången mot cirkulär design. Vi har tagit fram vägledande information riktad till två nyckelaktörer, en till designers och en till roller på ledningsnivå som exempelvis affärsutvecklare. Designers handleds genom målsättningar, vilka möjligheter som finns materialmässigt och vad man ska ifrågasätta för att göra mer hållbara val. Beslutsfattare handleds genom en guide för cirkulär strategi och kompetensutveckling. Det är helt enkelt ett verktyg för att analysera sina ordinarie produkter och ställa sig frågan hur man kan förbättra cirkulariteten.

Det nya designverktyget hittar du här.    

Vilka miljömässiga effekter kan cirkulär design ge?

– Att arbeta mer cirkulärt kan absolut bidra till bättre resursanvändning och leda till lägre koldioxidutsläpp. Dock finns det inget enkelt svar på vilken design som är bäst utan det beror på produktens syfte och funktion. För vissa applikationer såg vi exempelvis att man kan minska miljöpåverkan genom mono-material, material som inte är blandade. Då kan vi återvinna plagget till skillnad från plagg med komplex sammansättning.

Var ska man börja?

– Det viktigaste är att man som designer och produktutvecklare ska kunna göra medvetna val och förstå konsekvenserna. Målkonflikter är i praktiken oundvikliga, så det behövs stöd och kunskap för att kunna göra rätt avvägningar och ha ett systemperspektiv. Det innebär att företag behöver processer för att arbeta med affärsmodellsutveckling, produktdesign och materialanskaffning i en helhet för att kunna främja cirkularitet och minska sin miljöpåverkan.

Vilka ekonomiska effekter kan cirkulär design bidra med?

– Cirkulär design kan göra att kostnaderna ökar på kort sikt vilket i sin tur kräver ett förändrat synsätt för både företag och konsumenter. Samtidigt ser vi att kontinuerlig cirkulering och återvinning gör både att extra värden skapas som kan kompensera för högre initialkostnad, samt att materialflödet blir konstant och det gör processerna mer kostnadseffektiva i det långa loppet.

Kommer någon av era partners fortsätta jobba vidare?

– Västra Götalandsregionen kan förhoppningsvis gå vidare med hur de kan minska svinnet i sjukvårdskläder. Här hade vi två strategier, den första var att se över ordinarie rutiner. De visade sig att rutinerna kunde leda till att det blev många kassationer så här kan man göra mycket genom att se över upphandlingarna. Andra strategin var att designa om för att förlänga livet på plagget, exempelvis genom att byta material, knappar eller andra kritiska delar. Utav dessa två strategier är den första högst aktuell att implementera i dagsläget.

Hur går ni vidare med resultaten?

-Vi vill verkligen bygga en miljö och skapa fler projekt och bidra till en mer cirkulär textilindustri, processen fortsätter trots av det här projektet nu tar slut. Idag finns egentligen inga tekniska hinder, det största problemet är i stället beteendeförändringen. Här kan man jobba vidare med mötet mellan konsumenten och handeln.

Projektet Conditional Design är finansierat med stöd av RE:Source och Västra Götalandsregionen. Deltagande projektparter är KappAhl, Elis, FOV Fabric, Martinson, circular.fashion, Science Park Borås, Västra Götalandsregionen, Designer Stina Randestad och TEKO.

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här