Från fast-fashion till nya textilfibrer; utveckling och industriell demonstration av first-of-a-kind reningsteknik för textila fibrer från komplexa blandmaterial

Det saknas idag storskalig teknik för återvinning av textila fibrer från komplexa blandmaterial (fler än två fibertyper). I industriell skala kan än så länge bomull återvinnas ur ett material bestående av bomull och polyester, tack vare Södras innovation, OnceMore. Med det här projektet vill Södra och Lenzing bli först i världen med en återvinningsprocess där bomull separeras ur mer komplexa textilmaterial med innehåll av bland annat elastan. Detta kräver att en väl fungerande teknik utvecklas, som på ett energi- och kostnadseffektivt sätt kan rena bomull från oönskade fossila fibrer. Projektet avser därför att undersöka olika reningstekniker för att studera och testa vilken teknik som bäst uppnår önskad effekt. Avsikten är att demonstrera tekniken under industriellt relevanta förhållanden och på så sätt erhålla resultat som kan möjliggöra en större investering vid Södra Cell Mörrum med ambitionen att 2025 återvinna 25 000 ton returtextil och sedan ta tekniken ut i världen.

Textil

Projektledare
Helena Claesson
Organisation
SÖDRA SKOGSÄGARNA EK FÖR
Projekttid
2022-08-15 till 2025-08-15
Status
Pågående
Bild för artikel Från fast-fashion till nya textilfibrer; utveckling och industriell demonstration av first-of-a-kind reningsteknik för textila fibrer från komplexa blandmaterial

Kontakt

Helena Claesson

projektledare, Södra Skogsägarna

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här