Återvunnen textil som sekundär råvara inom möbelindustrin

Projektet är ett innovationsprojekt som syftar till att demonstrera möjligheten att utnyttja textilt avfallsmaterial i möbeldetaljer vid nyproduktion samt undersöka möjligheter för cirkulära flöden inom sektorn för att möta framtidens utmaningar. Målet är att använda textilt spill- eller avfallsmaterial som råvaruresurs för produktion av nya material inom kategorierna textil, nonwoven, plast och komposit. Projektet är relevant avseende utlysningens syfte och fokus, eftersom den textila avfallsströmmen idag främst går till förbränning och är en materialresurs som kan nyttjas på ett betydligt resurseffektivare sätt.

Textil

Projektledare
Lisa Schwarz Bour
Organisation
Swerea IVF AB
Projekttid
2017-07-06 till 2019-06-15
Status
Avslutat
Bild för artikel Återvunnen textil som sekundär råvara inom möbelindustrin

Slutrapport

Bilagor

Övrig information:
Presentation från resultatdagen

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här