En konkurrenskraftig cirkulär affärsmodell för kemisk textil­återvinning

Projektet syftar till att finjustera de sista delarna av den utvecklade processen som har identifierats vid demonstrationsanläggningen av re:newcells system för kemisk återvinning. Effekterna som uppnås är en mer hållbar materialförsörjning där mindre textil går till avfall, samt ett mer resurseffektivt samhälle genom att minska vattenanvändningen i återvinningsprocessen. re:newcell har utvecklat en ny process för kemisk återvinning av textila cellulosafiber. Processen återför cellulosan i använda bomull- och viskosfibrer till en cirkulär värdekedja och sparar därmed stora mängder vatten och energi jämfört med produktion från jungfrulig råvara. Denna process innebär att fibrer inte kortas vilket innebär att textilier av 100 % återvunnet material kan tillverkas. För att kunna skapa en konkurrenskraftig cirkulär affärsmodell måste ett antal utmaningar lösas som blivit tydliga i och med steget från lab-miljö till demonstrationsanläggning. Energimyndigheten bedömer att projektet adresserar utlysningens syfte och inriktning mot hållbar materialförsörjning. Energimyndigheten bedömer också att projektet kan bidra till en större materialåtervinning av textil genom att vidareutveckla en metod för kemisk återvinning av cellulosafibrer.

Affärsmodeller Textil Återvinning

Projektledare
Harald Cavalli-Björkman
Organisation
Re:newcell AB
Projekttid
2018-06-20 till 2020-03-31
Status
Avslutat
Bild för artikel En konkurrenskraftig cirkulär affärsmodell för kemisk textil­återvinning

Kontakt

Harald Cavalli-Björkman

Projektledare, Re:newcell

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här