Re:Mix –material­återvinning av textila blandmaterial med nylon och elastan

Projektet är ett innovationsprojekt som syftar till att utveckla och möjliggöra en ny återvinningsmetod för textilåtervinning av blandmaterial innehållande nylon eller elastan. Metoden kombinerar en ny biologisk enzymdesignstrategi med termomekaniska processer för att selektivt separera dessa fiberblandningar. Metoden kommer även att implementeras i fallstudier. Projektet har potential att bidra till en cirkulär ekonomi och en mer hållbar resurs- och avfallshantering eftersom nylon och elastan förväntas kunna återvinnas i högre grad med den nya metoden.

Textil Återvinning

Projektledare
Sara Olsson
Organisation
RISE Research Institutes of Sweden AB
Projekttid
2017-10-02 till 2019-06-30
Status
Avslutat

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här