Rivningsobjekt – från kostnad till resurs

Projektets syftar till att skapa och utforma anpassade processer för att inrymma återbruk och cirkulation av befintliga byggnadsdelar och material i nybyggnationsprojekt. Projektet baseras på tester och praktisk datainsamling från ett rivningsprojekt i samarbete med NCC och RISE. En databank skapas som möjliggör nya klimatsmarta byggnadstypologier.

Bygg och infrastruktur Återbruk

Projektledare
Jelena Mijanovic
Organisation
Codesign Sweden AB
Projekttid
2020-02-03 till 2021-01-29
Status
Avslutat
Bild för artikel Rivningsobjekt – från kostnad till resurs

Slutrapport

Möjligt att återbruka tunga byggelement

Möjligt att återbruka tunga byggelement

Men det finns utmaningar i samordning och bedömning av återbrukspotential för specifika objekt.

Ladda ner rapporten

Mer om projektet

Video om projektet

Projektet har utvecklats vidare under namnet Återhus och har fått finansiering i flera faser. I december 2023 inleddes Återhus 3.0. Läs mer på Återhus hemsida.

Kontakt

Jelena Mijanovic

Projektledare, Codesign Sweden

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här