28 september 2023

36 MSEK till den cirkulära ekonomin

19 nya projekt delar på 36 miljoner kronor – för hållbar resursanvändning och en mer cirkulär ekonomi.
En bred palett av aktörer har beviljats finansiering i vår utlysning, för att utveckla allt från nya cementproduktionsprocesser och cirkulära logistiktjänster till att bygga hus av restprodukter från jordbruket.

Vi kan nu stolt presentera inte mindre än 19 nya forsknings- och innovationsprojekt som beviljats finansiering från vår utlysning Cirkulär ekonomi och resursanvändning inom planetens gränser.

Utlysningen var öppen för alla organisationer som vill utveckla ekonomiskt gångbara lösningar för mer hållbar resursanvändning och en mer cirkulär ekonomi.

Vi sökte efter en bredd av projekt från olika branscher, med olika lösningar och olika konstellationer av problemlösare – och det har vi fått!

– Vi hittar hela 92 olika aktörer i de beviljade projekten och glädjande är att vi ser många branschöverskridande ansatser i såväl alla de ansökningar som skickades in, som i de beviljade projekten, säger Klas Cullbrand, innovationsledare för RE:Source.

Återigen har vi en riktigt spännande flora av nya projekt som vi på RE:Source ser fram emot att stötta och lära känna mer

Klas Cullbrand, innovationsledare för RE:Source

Även ansatsen för hur man ska uppnå mer hållbar resursanvändning varierar. Tekniska lösningar i form av exempelvis nya drönare för näringsåterförsel till våtmarker och fermenteringsprocesser för upparbetning av livsmedelsrester möter förändrade arbetsmetoder inom byggsektorn, cirkulära logistiktjänster eller kraftsamlingar där offentlig och privat sektor samarbetar för ökad vattenreningskapacitet.

– Återigen har vi en riktigt spännande flora av nya projekt som vi på RE:Source ser fram emot att stötta och lära känna mer, och jag skulle vilja uppmuntra alla som delar vår entusiasm att antingen kontakta mig eller projektledarna direkt. Det finns ofta samarbetsmöjligheter, kunskap att dela eller synergier att skapa med andra pågående initiativ. Den dagen projekten avslutas behöver ibland lösningarna också vidareförädlas i nya samarbeten för att ta sig hela vägen ut på marknaden och till den verkliga förändring vi arbetat för att få till, säger Klas Cullbrand.

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här