Användning av industriell alkali-rik restprodukt för kombinerad CO2-bindning och produktion av cement med lågt CO2-innehåll

Världen står inför två stora utmaningar: övergången till en cirkulär ekonomi och den höga halten av CO2 i atmosfären. Detta projekt behandlar båda utmaningarna samtidigt. Till en början kommer industriella restprodukter från metallproduktion, gruvdrift och energiproduktion att användas för att binda CO2. Genom att optimera CO2-bindningsreaktionerna, kommer projektet att ha för avsikt att maximera mängden CO2 som binds per enhet industriell restprodukt. Därefter kommer de karbonatiserade biprodukterna från CO2-bindningsprocessen – de karbonatiserade industriella restprodukterna – att studeras med avseende på dess potential att användas som tillsatsmaterial (Supplementary Cementitious Material, SCM) för att delvis ersätta ”Ordinary Portland Cement” (OPC). Målet kommer att vara att maximera andelen OPC som ersätts av karbonatiserad SCM, vilket kommer att leda till en betydande minskning av de cementrelaterade CO2-utsläppen (nästan 0,8 Mt-CO2/Mt-OPC) tillsammans med en minskad exploatering.

Bygg och infrastruktur

Projektledare
Placid Atongka Tchoffor
Organisation
RISE Research Institutes of Sweden AB
Projekttid
2023-09-01 till 2024-12-31
Status
Pågående
Bild för artikel Användning av industriell alkali-rik restprodukt för kombinerad CO2-bindning och produktion av cement med lågt CO2-innehåll

Kontakt

Placid Atongka Tchoffor

projektledare, RISE

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här