Skogliga resurser i cirkulära system

I ett unikt projekt samarbetar råvaruägare, konverterare, kunder, universitet och myndigheter för att tillsammans ta tillvara på skogens resurser, sluta kretslopp och minska användandet av ändliga resurser. De näringsämnen och mineraler som träd tar upp medan de växer, ansamlas i slam och askor vid massabruken. I dag motverkas försurning genom askåterföring och skogen gödslas med mineralgödsel. För att minska användning av fossila råvaror bör kretsloppet slutas och slam och askor ses som nyttiga resurser. Genom att upparbeta slammet till hydrokol och blanda det med biobränsleaska skapas en ny produkt som både kan göda och alkalisera skogsmark eller användas som växtmedium och näring vid skogliga plantskolor. Med det sökta projektet vill vi utveckla teknik och undersöka miljöeffekter i mark och plantskolor. Vilka möjligheter och hinder som finns innan produkten kan användas storskaligt. Samt om det finns affärsmöjligheter när restprodukter recirkuleras och kretsloppet sluts.

Slam

Projektledare
Maria Sandberg
Organisation
Karlstads universitet
Projekttid
2023-09-01 till 2026-05-31
Status
Pågående
Worker planting a tree.

Kontakt

Maria Sandberg

projektledare, Karlstads Universitet

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här