Networking with Nature

I ’Networking with Nature’ ska Lunds universitet (LU), NordZucker, Perstorp AB och Bona AB ta fram två funktionella biobaserade molekyler med potential att tvärbinda polyuretaner på ett nytt, energisnålt och mer miljöanpassat sätt. Målet är att skapa en ytbeläggning som ytterligare förlänger livstiden på t.ex. trägolv jämfört med vad som är möjligt idag. LU har redan visat att det är teknisk möjligt att framställa molekylerna, antingen via biokatalys eller med traditionell kemi. Detta projekt syftar till att utvärdera om molekylerna fungerar som tänkt för avsedd tvärbindning och utvärdera vilken produktionsmetod som är bäst att satsa på ur en kommersiell synvinkel. Eftersom det bara krävs mycket små volymer av de funktionella molekylerna för att uppnå önskad funktion är den kommersiella potentialen mycket stor. De ingående parterna befinner sig i en värdekedja och har tillsammans tillgång till såväl råvara som det tekniska och det kommersiella kunnandet för att nå en global marknad.

Bygg och infrastruktur

Projektledare
Josefin Ahlqvist
Organisation
Lunds universitet
Projekttid
2023-09-15 till 2024-09-15
Status
Pågående
Bild för artikel Networking with Nature

Kontakt

Josefin Ahlqvist

projektledare, Lunds Universitet

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här