Upcycling of electrode material in hydride batteries

Detta projekt avser att utveckla enkla, miljövänliga och kostnadseffektiva metoder för återvinning av elektrodmaterial i förbrukade NiMH-batterier. Energikrävande smältnings- och omgjutningsmetoder, såväl som komplicerade kemikaliekonsumerande hydrometallurgiska metoder som används i konventionella återvinningsmaterial från förbrukade NiMH-batterier kommer att undvikas. Återanvändning av använt elektrodmaterial från batterier är ett viktigt mål i EU:s nya batteriförordning. Med ökad elektrifiering av EU-zonen är det viktigt att hitta effektiva sätt, inte bara för att återvinna material, utan för att återinföra dessa material till batteriindustrin igen. I detta projekt vill vi utveckla teknologier som möjliggör en storskalig återanvändning av förbrukat material i nya batterier, där rekonditionerat material förväntas ge bättre prestanda i de nya batterierna. Målet blir då faktiskt att öka värdet på materialet som återanvänds i produktion.

Projektledare
Mathias Patric Forsberg
Organisation
Nilar International AB
Projekttid
2023-09-01 till 2025-09-30
Status
Pågående
Bild för artikel Upcycling of electrode material in hydride batteries

Mer om projektet

Energimyndigheten beviljar forskningsstöd för utveckling av avancerad återanvändning av batterier

Pressmeddelande från Nilar

Kontakt

Mathias Forsberg

projektledare, Nilar International AB

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här