Effektiv återtillverkning av möbler i offentlig miljö (RE:Furn)

Cirkulära affärsmodeller och återtillverkning förlänger livslängden på produkter, produktkomponenter och material och bidrar därmed till hållbar resursanvändning och minskad klimatbelastning. Efterfrågan av återtillverkade möbler ökar från kunder i offentlig sektor och även om producentföretagen ser återtillverkning som en viktig fråga har man i dagsläget inte effektiva produktionsstrategier för att möta denna efterfråga. Projektets huvudsyfte är därför att öka kunskapen om cirkulär ekonomi och återtillverkning av möbler hos svensk offentlig sektor och möbelindustri. Via dialog med aktörer i värdekedjan utvecklas produktionsstrategiska koncept för effektiv återtillverkning av möbler i offentlig miljö. Vi utvecklar även konkreta tekniska och organisatoriska lösningar som testas i fallstudier. Resultaten kommer att användas av medverkande organisationer för att uppnå de processförändringar som behövs för effektiv återtillverkning och cirkulära upphandlingsformer.

Upphandling

Projektledare
Mirka Kans
Organisation
Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag
Projekttid
2023-09-01 till 2026-08-31
Status
Pågående
Bild för artikel Effektiv återtillverkning av möbler i offentlig miljö (RE:Furn)

Mer om projektet

Kontakt

Mirka Kans

projektledare, Chalmers Tekniska Högskola

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här