Genomförandestudie av industriell infrastruktur som möjliggörare för bostadsbyggande – casestudie i Sotenäs

Aktörer i Sotenäs kommun har sedan 2013 aktivt arbetat med industriell och social symbios där företag och andra organisationer delar resurser mellan varandra och på så vis skapar resurseffektivitet på riktigt med på systemnivå. Nu vill aktörer i nätverket undersöka möjligheterna till att koppla på bostadsutvecklingsprojekt i kommunen till symbiosnätverket. En grund till intresset är att fastighetsutvecklingsbolaget Fastigheter i Långevik fått besked att kommunens vattenreningsverk inte har kapacitet till att koppla på de nya fastigheter som planeras. Projektet behövs för att ta fram en konceptmodell och göra en genomförbarhetsanalys som täcker både tekniska och ekonomiska aspekter. Resultatet ska ligga till grund för en handlingsplan för implementering som innefattar innovations- och genomförandeprojekt. Projektet skulle bli först av sitt slag med denna typ av samverkan kring resurseffektivitet.

Bygg och infrastruktur

Projektledare
Linnea Lindkvist
Organisation
Stiftelsen Chalmers Industriteknik
Projekttid
2023-09-01 till 2024-04-30
Status
Avslutat
Bild för artikel Genomförandestudie av industriell infrastruktur som möjliggörare för bostadsbyggande – casestudie i Sotenäs

Kontakt

Linnea Lindkvist

Projektledare, Chalmers Industriteknik

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här