Agglomerat för Nästa Generation genom Effektivt införande av Lignin Under Ståltillverkning (ANGELUS)

Svensk stålindustri har som mål att i framtiden producera fossilfritt stål till den globala marknaden. Stora ansträngningar görs för att optimera resursanvändningen och att nyttja de oundvikliga sidoströmmar som uppstår. Lignin, en biprodukt från massa/pappersindustrin med högt kolinnehåll, har underutnyttjad potential som kolkälla och som bindemedel för sidoströmmar inom stålindustrin. Denna studie syftar till att utveckla system med lignin som bindemedel för att maximera återvinnandet av stålrester och utreda dess lämplighet som reduktionsmedel för järnoxider. Studien kommer att innefatta en omfattande utredning, i kombination med design och tillverkning, av lignin-baserade agglomerat genom brikettering. Olika sammansättningar kommer att studeras för att klarlägga ligninets förmåga som bindemedel och lämplighet som kolkälla för nästa generations ståltillverkning. Resultaten kommer att beaktas i industriell tillämpbarhet inom stålindustri och massa/pappersindustri.

Återvinning

Projektledare
Elsayed Mousa
Organisation
Swerim AB
Projekttid
2023-10-02 till 2024-05-31
Status
Avslutat
Bild för artikel Agglomerat för Nästa Generation genom Effektivt införande av Lignin Under Ståltillverkning (ANGELUS)

Kontakt

Elsayed Abdelhady Elsayed Mousa

projektledare, Swerim AB

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här