Metallurgisk behandling av flygaska från avfallsförbränning

Projektet ska klargöra förutsättningarna för att etablera den första industriella anläggningen för behandling av flygaska från avfallsförbränning baserat på den metallurgiska processen ARCFUME. ARCFUME möjliggör bland annat att destruera dioxiner samt att separera och stabilisera kvicksilver. Projektet fokuserar på ett centralt problem för branschen och resultaten från förstudien kan bidra till sänkta kostnader för många operatörer av avfallsförbränningsanläggningar.

Projektledare
Maria Swartling
Organisation
Scanarc Plasma Technologies AB
Projekttid
2016-09-01 till 2017-01-31
Status
Avslutat

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här