Separatförbränning av utvalda avfallsfraktioner för ökat resursutnyttjande av aska

Projektet är ett förprojekt som syftar till att identifiera intressanta avfallsfraktioner för separatförbränning samt att studera möjligheterna att separat förbränna dessa för att anrika specifika metaller ur den icke-brännbara fraktionen (askan). Projektet har potential att skapa effektivare resursutnyttjande då värdefulla metaller kan utvinnas ur askan samt leda till minskade kostnader för avfallshantering.

Projektledare
Inge Johansson
Organisation
RISE Research Institutes of Sweden AB
Projekttid
2016-09-09 till 2017-02-25
Status
Avslutat