Borttagande/fastläggande av antimon i avfallsflygaska

Projektet är ett förprojekt med syfte att utveckla en metod för att avlägsna eller fastlägga antimon i avfallsflygaska. Idag råder det stor brist på antimon, skulle projektet lyckas identifiera en metod för upparbetning av antimon från flygaska finns stor potential att skapa stora värden i form av ökad återvinning av antimon.

Projektledare
Britt-Marie Steenari
Organisation
Chalmers Tekniska Högskola AB
Projekttid
2016-09-09 till 2017-03-11
Status
Avslutat

Slutrapport

Borttagande/fastläggande av antimon i flygaska

Borttagande/fastläggande av antimon i flygaska

Projektet är ett förprojekt med syfte att utveckla en metod för att avlägsna eller fastlägga antimon i avfallsflygaska. Idag råder det stor brist på antimon, skulle projektet lyckas identifiera en met

Ladda ner rapporten

Kontakt

Britt-Marie Steenari

Projektledare, Chalmers Tekniska Högskola

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här