Potentialen att nyttiggöra metalliskt aluminium ur flygaska från avfallseldade FB-pannor

Projektet är ett förprojekt som syftar till att undersöka den ekonomiska och miljömässiga potentialen av att nyttja aluminium från flygaska, antingen för materialåtervinning eller för produktion av vätgas.Idén att återvinna aluminium från flygaska har potential att bidra till ökad resursanvändning och minskad energianvändning. Utvinning av aluminium och andra värdefulla metaller ur flygaska reducerar dessutom mängden flygaska som går till deponi

Återvinning

Projektledare
Frida Jones
Organisation
RISE Research Institutes of Sweden AB
Projekttid
2016-09-09 till 2017-02-28
Status
Avslutat

Slutrapport

Metalliskt aluminium ur flygaska från FB-pannor

Metalliskt aluminium ur flygaska från FB-pannor

Vad är den ekonomiska och miljömässiga potentialen av att nyttja aluminium från flygaska?

Ladda ner rapporten

Kontakt

Frida Jones

Projektledare, RISE

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här