Ny spridningsmetodik för askåterföring

Projektet mål är att utveckla och konstruera en ny typ av spridningsutrustning för askåterföring på fast mark och torvmark, och därefter testa och validera denna. Utrustningen är fristående och minskar behovet av anpassning till basmaskiner. Den ska kunna sprida både aska och kväve vid samma överfart. Energimyndigheten bedömer att projektet har hög potential att bidra till förebyggande av avfall, då det kan bidra till att aska i högre utsträckning sprids i skog och mark istället för att deponeras.

Projektledare
Daniel Glimtoft
Organisation
Svensk Skogsgödsling AB
Projekttid
2018-06-30 till 2022-03-31
Status
Avslutat

Slutrapport

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här