Ämnesöverskridande samverkansprojekt för nya biomaterial ur skogsindustriella restprodukter med biotekniska system i kaskad

Projektet är ett förprojekt som syftar till att undersöka ett koncept för kaskadkoppling av biotekniska processer, för att på längre sikt producera biovätgas, biopolymerer och biogas från skogsindustriella produkter. Projektet ska ta fram ett möjligt scenario där biotekniska processer är kopplade i synergi till en skogsindustriell verksamhet. Om konceptet blir verklighet kan det bidra till minskad användning av fossila bränslen, plast med fossilt ursprung och fossil vätgas.

Projektledare
Maria Sandberg
Organisation
Karlstads universitet
Projekttid
2017-06-19 till 2017-12-31
Status
Avslutat